***

niby nie a jednak pakuję się powolutku porządkuję sprawy szafy szuflady coraz dalej będąc coraz bliżej jestem jeszcze chwilka chwil kilka kind of not and yet I’m packing slowly digest the cases wardrobes drawer still being I am getting more and less just a moment few moments

***

a kiedy już będziesz na samym dnie w czeluści czarnej tam spotkasz mnie tam dom mój i świat tam przynależę tego chcę to znam when you will be at the bottom in the black pit there you will meet me there my home and the world I belong there I want it I know it

***

oddycham ogień gaśnie spokojnie na plecach czuję twoje dłonie ostatni dotyk pożegnanie cichy szept breathe the fire dies calmly your hands on my back last touch goodbye quiet whisper